Christa Wijga


My colorful collage works are characterized by the combination of recycled materials and acrylic paint. The collage elements usually provide some humor.

     

The paintings are made on 3D canvas cloths and are usually made up of various layers of recycled paper and acrylic paint, resulting in an exciting depth effect.

 

Recently I started to discover the possibilities and fun of photography. As you can see, I have a preference for black and white photography.

 

On this website your will find all my works. If you are interested in one of the works or photos, please contact me.

 

Mijn kleurrijke collage werken kenmerken zich door de combinatie van hergebruikte materialen en  acrylverf, waarbij de collage-elementen doorgaans zorgen voor de lichte noot.

 

De schilderijen zijn gemaakt op 3D canvas doeken en zijn doorgaans opgebouwd uit diverse lagen hergebruikt papier en acrylverf waardoor een spannende dieptewerking ontstaat.

 

Onlangs heb ik de mogelijkheden en het plezier van fotograferen ontdekt. Zoals u kunt zien, heb ik een voorkeur voor zwartwitfoto's.

 

Op deze website treft u al mijn werk aan. Mocht u interesse hebben in één van de werken of foto's, dan kunt u contact met mij opnemen.